Kalendarz prawnika: Brak wydarzeń na dziś
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaKsięgarnia Prawniczo-EkonomicznaOmega+Kancelarie+Prawne
Wyszukiwana fraza:

Omega+Kancelarie+Prawne

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 498 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.
Społeczne ubezpieczenie wypadkowe rolników Zagadnienia prawne

Społeczne ubezpieczenie wypadkowe rolników Zagadnienia prawne

Poświęcona jest problematyce społecznego ubezpieczenia wypadkowego rolników. Wypadki przy pracy w rolnictwie występują znacznie częściej niż w innych działach gospodarki i są poważnym problemem społecznym. Swoiste cechy pracy rolniczej uzasadniają objęcie szczególną ochroną rolnika i członków jego rodziny od zdarzeń wypadkowych w rolnictwie…

43,20 zł
Słowa kluczowe: A+++, autor, cechy, Cyfra+
Kategoria: Prawo
System jakości produktów rolnictwa ekologicznego Aspekty prawne

System jakości produktów rolnictwa ekologicznego Aspekty prawne

Z recenzji Prof. UAM dr hab. Andrzeja Zielińskiego: "Postęp cywilizacyjny w tym jego negatywne następstwa już doprowadziły i zapewne będą wywierały dalszy wpływ na zmianę mentalności społeczeństwa oraz praktyczny, wymierny stosunek do ekologicznych sposobów gospodarowania i produkowania. Dzisiaj istotnym ograniczeniem popytu na produkty rolnictwa…

17,96 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, badania
Mobbing w stosunkach pracy  Zagadnienia prawne

Mobbing w stosunkach pracy Zagadnienia prawne

szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących pojęcia mobbingu w świetle kodeksu pracy oraz zakresu odpowiedzialności pracodawcy na gruncie prawa pracy. Opisuje również zagadnienie mobbingu w aspekcie naruszenia dóbr osobistych pracowników, gwarancje prawne

53,87 zł
Artykuły henrykowskie (1573-1576)  Studium historyczno-prawne

Artykuły henrykowskie (1573-1576) Studium historyczno-prawne

`Problemem zasadniczym w niniejszej pracy jest określenie oraz omówienie pozycji oraz roli Artykułów henrykowskich w systemie politycznym oraz prawno-ustrojowym dawnej Rzeczypospolitej, jako aktu przede wszystkim konstytucyjnego. Praca podzielona została na trzy części. W pierwszej, przedstawiono genezę, po-wstanie oraz przyjęcie Artykułów henrykowskich…

81,00 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, analiza
Zakaz łączenia mandatu parlamentarnego Studium prawne

Zakaz łączenia mandatu parlamentarnego Studium prawne

Niniejsza monografia jest poświęcona analizie wszystkich obowiązujących obecnie w Polsce konstytucyjnych i ustawowych zakazów łączenia mandatu posła i senatora z innymi funkcjami, stanowiskami oraz rodzajami działalności. Książka jest adresowana w pierwszej kolejności do posłów i senatorów, niemniej tematyka w niej poruszana jest niezmiernie…

49,14 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Kategoria: Prawo
Prawne granice wolności sumienia i wyznania

Prawne granice wolności sumienia i wyznania

W publikacji Autorzy podjęli próbę odpowiedzi na pytanie, jakie rodzaje ograniczeń wolności religijnej są dopuszczalne w demokratycznym społeczeństwie. Jest to jednocześnie pytanie o hierarchie pozostających w konflikcie praw i wolności, a także o ich relacje w stosunku do zasady równości oraz godności człowieka. Rozważania Autorów dotyczą…

89,10 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, autor
Turystyka i sport Aspekty ogranizacyjno-prawne

Turystyka i sport Aspekty ogranizacyjno-prawne

Niniejsza publikacja stawia sobie za cel zaprezentowanie aktualnych regulacji prawnych w turystyce i sporcie. W ostatnich dwóch latach zaszły duże zmiany w przepisach dotyczących tych dziedzin - uchwalona została nowa ustawa o sporcie, a ustawa o usługach turystycznych uległa dużym przeobrażeniom. Zakres opracowania obejmuje niektóre aspekty strukturalne…

44,10 zł
Słowa kluczowe: a, A+++, autor, cel
Doktryny polityczno-prawne Fundamenty współczesnych państw

Doktryny polityczno-prawne Fundamenty współczesnych państw

Doktryny polityczno-prawne. Fundamenty współczesnych państw to podręcznik, dzięki któremu studenci studiów prawniczych mogą uzyskać wiedzę z zakresu doktryn dominujących we współczesnym dyskursie politycznym oraz doktrynalnych źródeł instytucji

53,10 zł
Słowa kluczowe: „Rodziny na swoim”, a, A+++, Cyfra+
Prawne formy działania administracji Tom 5

Prawne formy działania administracji Tom 5

. W drugim rozdziale publikacji przedstawiono formy prawne występujące w sferze działań zewnętrznych administracji. Poruszono kwestię kompetencji prawodawczych przysługujących administracji jak i niewładczych form jej działania, w szczególności podstaw

269,10 zł
« Poprzednia 1 … 3  |  4  |  5  |  6  |  7 … 50 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.